Alder ingen hindring Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
200 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205423916

Alder ingen hindring

Vekst og utvikling hele livet

Hva innebærer det å bli eldre? Du kan påvirke din egen aldring!
Pris 459,00

Norske kvinner og menn har høy forventet levealder. Det er et privilegium å bli eldre i et land med våre helse- og velferdsgoder. Likevel frykter vi alderdommen og betrakter aldring og det å bli eldre som en livsfase preget av forfall. Å bli eldre innebærer både biologisk, psykologisk og sosial endring. Denne boken viser deg at du kan påvirke din egen aldring.

Vekst og utvikling foregår fra vi blir født til vi dør. Aldring og alderdom er derfor preget av en stor variasjon fra person til person. Å være engasjert og i aktivitet stimulerer kropp og hjerne og bidrar til vitalitet og trivsel. Mental innstilling er av stor betydning for hvordan siste del av livet blir. Det er derfor viktig at du ikke lar deg begrense av vanlige stereotypier om at alderdommen er preget av sykdom og ensomhet.

I denne boken gir psykolog Linn-Heidi Lunde deg innblikk i hva det innebærer å bli eldre. Hun viser deg mangfoldet i måter å leve livet i alderdommen på, og anskueliggjør at alder ikke trenger å være en hindring for livsutfoldelse.

Les vedheftede artikkel om "Alder ingen hindring" her: oppslag(pdf, 2,28 MB)