Allmennpsykologi Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
256 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205511521

Allmennpsykologi

psykisk helsehjelp i kommunen

Allmennpsykologi gir en innføring i prinsipper for allmennpsykologisk arbeid og psykisk helsehjelp i kommunen.
Pris 479,00

Allmennpsykologien henter sitt kunnskapsgrunnlag fra hele bredden av psykologifaget. Oppgavene favner alle livsfaser, helseplager og lidelser, fra det milde til det alvorlige. Målet er å bidra til faglig gode tjenester i førstelinjen. Kommunen skal både forebygge og tilby sine innbyggere behandling for alminnelige psykiske lidelser og rusproblemer. Hvordan skal vi utføre tjenestene for å svare på behovene, og hva kan psykologen bidra med?

Kjerneoppgaver som forebygging, konsultasjon, kartlegging, utredning, diagnostisering, behandling, arbeid med kriser og journalføring beskrives i boken. Dessuten omtales aktive tilnærminger, selvhjelp, undervisning og involvering av pårørende og nærpersoner.

Ved hjelp av konkrete beskrivelser og gjenkjennbare eksempler gjør forfatteren arbeidsmåtene tilgjengelige og anvendelige for psykologer og andre som tilbyr helsehjelp i kommunen.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
379,00