Åndelighet - Mening og tro Høyoppløst bilde
Redaktører:
Toril Danbolt, Grethe Nordhelle
Utgivelsesår: 2012
244 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205423909

Åndelighet - Mening og tro

Utfordringer i profesjonell praksis

Åndelighet ­– Mening og tro gir inspirasjon, åpner opp for samtaler både i fagfeltene og mellom fagperson og klient, øker bevissthet og refleksjon og er med på å bygge opp kunnskapstilfanget for åndelige perspektiver i profesjonell praksis.
Pris 569,00

I altfor lang tid har de helse- og sosialfaglige profesjonsyrkene sett på livssyn som et privat anliggende, som dermed ikke har blitt berørt i profesjonell praksis. Nå er imidlertid tiden moden for å sette det åndelige perspektivet på den faglige dagsordenen.

Vi vet at mange mennesker henter styrke i sitt livssyn eller sin religiøse tro når ulike hendelser gjør livet vanskelig. Dersom den profesjonelle overser eller bagatelliserer denne siden av livet når det er viktig for klienten, blir ikke hele mennesket ivaretatt. Ved å utelukke det åndelige (tro og livssyn) vil klienten fratas muligheten til selv å bestemme over eget liv, og til å medvirke til et liv etter sitt eget ønske.

Les anmeldelse av Åndelighet - Mening og tro i Tidsskrift for Den norske legeforening her

Innholdsfortegnelse: