Den krevende foreldrerollen Høyoppløst bilde
Redaktører:
Helene Eng, Ivar Frønes, John Kjøbli, Sigrun K. Ertesvåg
Utgivelsesår: 2017
234 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205500884

Den krevende foreldrerollen

Familierettede intervensjoner

Relasjonen mellom barnet og de nærmeste omsorgspersonene har stor betydning for barnets utvikling. Nettopp derfor er familien en potent arena for forebyggende psykisk helsearbeid.
Pris 429,00
Midlertidig utsolgt, forventet tilgjengelig fra: 06. mars 2017

Av og til kan foreldrerollen bli utfordrende, men ved å gi familien god støtte kan man få til endringer som er avgjørende for hvordan livet til barnet eller ungdommen blir. Familiestøttende programmer, som de som presenteres i denne boken, har alle vist dokumentert effekt og er tilgjengelige i Norge. Programmene retter seg mot ulike målgrupper og benytter litt ulike metoder, men har til felles at de søker å:

- styrke relasjonen mellom foreldre og barn

- hjelpe foreldrene til å forstå barnas signaler

- gi foreldre kunnskap og ferdigheter som fremmer god psykisk helse hos barna

- styrke foreldrenes evne til å hjelpe barnet med å regulere følelser

Boken er en av fire som drøfter intervensjoner rettet mot barn og unge. Bøkene tar for seg evidensbaserte metoder i et samfunnsperspektiv. I tillegg presenterer og drøfter bøkene ulike individ-, familie-, barnehage- og skolebaserte intervensjoner.  

Les anmeldelse av Den krevende foreldrerollen på Forebygging.no