Flerstemt veiledning Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
374 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205423893

Flerstemt veiledning

Det hviler noe mytisk over veiledning; hva er profesjonens hemmeligheter? Hva er grunnlaget for den økte etterspørselen etter veiledning?
Pris 699,00

Vi er inne i en veiledningsekspansjon, både innenfor yrker som tradisjonelt har gjort bruk av veiledning, og overfor nye grupper. Likevel foregår veiledning mye i det stille og er underlagt lite debatt. Motvirker veiledning utbrenthet, eller resulterer den i bedre jobbutførelse? Fortjener veiledere sin heltestatus, eller er de med på å sementere gårsdagens praksis?

Flerstemt veiledning problematiseres vedtatte sannheter og gjeldende praksis. Forfatterne går nærmere inn på tenkningen innen feltet, ser på paradigmatiske forskjeller, stiller nærgående spørsmål i forhold til den sentrale plassen veiledning har innenfor ulike yrkesgrupper, samt gir et innblikk i nyere forskning.

Bokens redaktører har fått med seg en tverrfaglig bidragsytergruppe fra feltene psykisk helse, pedagogikk, organisasjon og ledelse, forskning og filosofi. Sammen inviterer de deg til en reise i veiledningens landskap. God tur!

Les omtale av Flerstemt veiledning i Tidsskrift for Den norske legeforening her

Les omtale i Fysioterapeuten nr.5/2013 her.