Fra uro til ro Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
248 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205534902

Fra uro til ro

Utfordrende atferd og barns muligheter for læring

I hvert eneste klasserom i Norge sitter det barn som ikke fungerer på skolen fordi de lever med vold, overgrep, alvorlig omsorgssvikt eller andre former for vedvarende belastninger.
Pris 469,00

Barn som vandrer rundt i klasserommet og forstyrrer. Som må holdes fast. Som stadig havner i konflikt. Selv erfarne lærere opplever at det er elever de ikke når fram til. Hva gjør man når selv den beste pedagogikk ikke er nok? 

Denne boka bygger bro mellom teori og praksis: Samtidig som den formidler den nyeste kunnskapen om hvordan vedvarende stress kan påvirke hjernens utvikling og forårsake utviklingstraumatisering, presenterer den en rekke øvelser og verktøy lærere kan bruke for å skape en skolehverdag som gir større trivsel og mer rom for læring. Boka viser hvordan man kan bruke fysisk aktivitet og stimulering av sanser for å fremme læring, og den gir konkrete metoder for å jobbe sammen med eleven for å løse gjentagende problemer.

Anmelderne sier: 

"Forfatterne bygger en solid bro mellom forskning og praksis. De formidler avansert forskning på en forståelig og god måte, samtidig som de evner å konkretisere og aktualisere forskningen med direkte henvisninger til praksis." - Anmeldelse fra Forebygging.no 

Se innholdsfortegnelse her: 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
379,00