Gestaltterapi Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
344 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205500846

Gestaltterapi

Lærebok i teori og praksis

Hva er gestaltterapi? Hvilke teoretiske modeller bygger gestaltterapeutisk praksis på? Hvordan bidrar gestaltterapeutisk praksis til endring?
Pris 619,00

Boken presenterer gestaltterapien slik faget undervises i ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. I første del oppsummeres grunnlaget for terapiformen med referanser til gestaltpsykologien, feltteorien og fenomenologien. Videre gjennomgås sentrale teoretiske begreper og praktiske modeller som felt, paradoksal endring, kreativ tilpassing, selv, kontakt, varhet, polariteter og tre prosessmodeller.

Kliniske eksempler understreker terapiformens vekt på det relasjonelle møtet mellom terapeut og klient, og gir et godt og nyansert bilde av hva som kjennetegner gestaltterapeutisk praksis i dag.

Boken egner seg for studenter, terapeuter og andre som anvender gestaltterapitilnærmingen i sitt arbeid, og vil også være nyttig for klienter og andre som er nysgjerrige på hva gestaltterapi er.