Helsepsykologi og folkehelsekunnskap Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
296 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205523302

Helsepsykologi og folkehelsekunnskap

Helsepsykologien handler om hvordan følelser, tanker og atferd påvirker vår helsetilstand samt psykologiens bidrag til behandling, helsefremming og forebygging.
Pris 519,00

Helsepsykologisk kunnskap innen helseområder som forebygging og helsefremming er blitt stadig viktigere. Derfor er det et sentralt tema i boken hvordan vi på bærekraftig vis kan løse utfordringene på helseområdene i tiårene som kommer. Heller enn å hovedsakelig løse dem gjennom behandling, er styrking av enkeltindividene og ressurser i lokalsamfunnene blitt vel så viktig. Det har vært en dreining i tenkningen om helseforskning og helsepolitikk de siste tiårene hvor folkehelseperspektivet får en stadig større plass. Derfor heter denne boken Helsepsykologi og folkehelsekunnskap.

I boken gis en praksisnær innføring i helsepsykologisk kunnskap og folkehelsearbeid. Boken er skrevet for yrkesutøvere og studenter innen helse- og sosialfag. Helsepsykologene Geir Arild Espnes og Geir Smedslund har redigert boken og er eksperter på helsefremming og forebygging.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris