I medienes søkelys Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
296 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205503816

I medienes søkelys

Eksponering, stress og mestring

I dagens informasjonssamfunn risikerer stadig flere å bli hengt ut i mediene.
Pris 539,00

"Denne boken er like aktuell for mediefolk som for helsepersonell. Den bør være obligatorisk pensum i all utdanning av journalister. For helsepersonell er det nyttig å lære om enkeltpersoners måte å håndtere kriser på og hvordan disse kan hjelpes, noe som omtales i det siste av de 11 kapitlene. Forfatterne fortjener stor anerkjennelse for sitt balanserte bidrag inn i samtidsdebatten."
Tore Gude, Tidsskrift for Den norske legeforening

For dem det gjelder kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse. Men så langt har det vært lite forskning som dokumenterer individenes opplevelser ved kritisk medieomtale.

Denne boken er resultatet av et forskningsprosjekt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Psykologiske dybdeintervjuer gir innsikt i mediaeksponertes opplevelser av eksponering, stress og mestring i møtene med journalistene, oppslagene og omgivelsene rundt. Hvilke mekanismer og reaksjoner mobiliseres? Hvordan påvirkes ulike livsarenaer? Når blir medieomtalen en så sterk påkjenning at liv og helse trues? 

Boken gir også medieråd og veiledning i hvordan hjelpe personer som har vært utsatt for negativ medieeksponering.

Les kommentar om I medienes søkelys på Dagbladet.no

Se reportasje om I medienes søkelys i Dagsrevyen, NRK (gå til 27:28)

Les anmeldelse av I medienes søkelys i Forskerforum.

Les artikkel om I medienes søkelys i VoxPublica

Les anmeldelse av I medienes søkelys i Tidsskriftet den Norske Legeforening.