Løsningsskapende samtaler Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2005
336 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205339323

Løsningsskapende samtaler

Effektive klientsamtaler er en kunst. Her hjelper forfatterne deg steg for steg gjennom den løsningsskapende prosessen. De viser deg hvordan du med utgangspunkt i løsningsskapende verktøy strukturerer den enkelte time, fra det første møtet frem til kontakten med klienten avsluttes.
Pris 609,00

Her lærer du løsningsskapende verktøy som
· skaleringsspørsmål
· unntaksspørsmål
· mestringsspørsmål
· mirakelspørsmålet
· observasjonsoppgaver
De mange eksemplene og dialogene hjelper deg til å omsette disse verktøyene til praksis, og å tilpasse de løsningskapende samtalene til ulike klientgrupper, som
· barn
· par
· ufrivillige klienter
· familier
· enkeltklienter
Avslutningsvis inneholder boken skjemar og oversikter som gjør det enklere å holde et løsningsfokus i dine klientsamtaler.
Peter De Jong og Insoo Kim Berg har begge vært sentrale i utviklingen og formidlingen av løsningsfokuserte tilnærminger. De Jong er professer i sosialt arbeid ved Calvin College, mens Berg arbeider ved Brief Family Therapy Center.