Mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASD) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
252 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205481916

Mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASD)

Utfordringer i tiltak og behandling

Denne boken tar for seg typiske særtrekk og vansker hos barn og voksne med autismespekterforstyrrelse.
Pris 609,00

Selv om store individuelle forskjeller preger gruppen, redegjør forfatterne for typiske utfordringer som flere vil kjenne igjen: Stress, sansevarhet og formsvingninger. Forfatterne gir konkret kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge og hjelpe, og eksempler på tiltak som beskrives er:

- Tiltak for mestring av stress

- Språk- og kommunikasjonsopplæring

- Læring av sosiale ferdigheter

- Strukturering og planlegging

Boken retter seg mot fagfolk i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten og nærpersoner som lærere, barnehagelærere og foreldre.