Mestrende barn Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
132 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205504844

Mestrende barn

Gruppeledermanual barn

Å hjelpe barn før de utvikler alvorlige vansker krever at førstelinjen kan møte barna med gode og tilpassede tilbud.
Pris 429,00

Mestrende barn er et nytt lavterskeltilbud rettet mot barn i alderen 8–13 år med symptomer på angst og depresjon. Programmet er basert på kognitiv atferdsterapi og er utviklet med utgangspunkt i to anerkjente og velutprøvde behandlingsprogrammer: Philip C. Kendalls Coping Cat-program for angst og Kevin Starks ACTION-program for depresjon. Mestrende barn er utviklet i samarbeid med disse to anerkjente forskerne.

Mestrende barn består av et gruppetilbud for barn og foreldre, hvor barna møtes til gruppesamtaler over 10 uker mens foreldrene møtes til samlinger parallelt.

Mestrende barn er skrevet og utviklet av et forfatterteam ledet av anerkjente amerikanske fagfolk som forsker på angst og depresjon hos barn og unge. Kristin Martinsen, psykolog ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør er hovedansvarlig for den norske versjonen.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
279,00
249,00
249,00