Møte med det selvmordstruede mennesket Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
200 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205514393

Møte med det selvmordstruede mennesket

Selvmord er et samfunnsproblem som angår oss alle, og helsepersonell er en berørt yrkesgruppe. Selvmord og selvmordsplaner skaper sterke reaksjoner, og det er viktig at helsearbeidere på forhånd har tenkt gjennom temaer knyttet til selvmord, slik at man kan etablere retningslinjer for det videre arbeidet.
Pris 429,00

Dette er i hovedsak en praktisk bok, hvor forfatteren bidrar med tanker og behandlingsforslag som er til nytte for helsepersonell. Boken gir ideer til hvordan man kan gi selvmordsutsatte mennesker tillit til livet, og viser også hvordan man bør ivareta helse- og sosialpersonell når en pasient de har samarbeidet med, har utført et selvmord eller selvmordsforsøk. Et eget kapittel er viet eksempler fra behandlingssituasjoner. Andre temaer boken tar opp, er blant annet

•     relasjonen mellom pasient og helsearbeider

•     årsaker til selvmord

•     etiske og juridiske utfordringer

•     praktisk selvmordsforebygging

•     følelser og reaksjoner ved selvmord

Boken utkom første gang i 1993 og foreligger nå i fjerde utgave. Revisjonen er oppdatert i tråd med ny kunnskap og forskning innenfor selvmordsforebygging.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris