Myter om aldring Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
152 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205498365

Myter om aldring

Et psykologisk perspektiv

Er eldre mennesker mer ensomme enn andre? Er eldre mennesker mindre omstillingsdyktige enn andre? Har eldre mennesker nytte av terapi?
Pris 409,00

Seiglivede myter om ensidig forfall og svekkelse i alderdommen virker begrensende på eldre menneskers livsutfoldelse og kan bidra til forringet helse og livskvalitet. Å betrakte og behandle eldre mennesker som mindre kompetente enn yngre og frata dem muligheten til å bidra på ulike samfunnsarenaer, innebærer at vi som samfunn går glipp av de verdifulle erfaringene og ressursene eldre besitter. For å motvirke og bekjempe alderisme og aldersforakt er det nødvendig å tilføre kunnskap. Balansert kunnskap bidrar til økt refleksjon og nyansering av negative stereotypier og oppfatninger.

I denne boken utfordrer psykolog Linn-Heidi Lunde noen utbredte oppfatninger om aldring og alderdom, først og fremst ved å vise til forskning som nyanserer hva det innebærer å bli eldre.

Les anmeldelse av Myter om aldring i Tidsskriftet den Norske legeforening.

Les anmeldelse av Myter om aldring på Forebyggning.no