Om drap Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
316 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205521742

Om drap

Drap. Ordet vekker følelser i oss.
Pris 389,00

Handlingen er fatal, drap kan aldri gjøres ugjort. Drapssaker blir ofte viet stor oppmerksomhet, og noen saker er både hjerteskjærende, grufulle og meningsløse. 

Stort sett gis publikum kun innsikt i enkeltsaker, og det store bildet uteblir. Da kan det lett danne seg myter og folklore om drap. For spørsmålene er mange. Hva kommer det av at mennesker dreper andre mennesker? Hvem er gjerningspersonene? Hvem er ofrene? Hvorfor er vi så opptatt av drap? Hvilke typer drap skjer oftest i Norge og Skandinavia?

Om drap gir utførlig innsikt i fenomenet drap og om mennesker som begår slike handlinger.

Les anmeldelse av Om drap i Forskerforum.