Personlighetspsykiatri Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205494626

Personlighetspsykiatri

Personlighetspsykiatri er et ungt fagfelt. Dette er en revidert utgave av den første læreboken i sitt slag, som kom i 2010.
Pris 959,00

Boken sammenfatter nyere kunnskap og teorier om personlighetsutvikling og personlighetsproblemer i lys av evolusjon, temperament, tilknytning, selvutvikling, mentalisering, sosialisering og nevrobiologi.

Boken består av fem deler:

Del 1 - drøftes det biopsykososiale grunnlaget for personlighetspatologi. Vi redegjør for en personlighetsteori som bygger på temperament, tilknytning og mentalisering/selvbevissthet.

Del 2 -  gjennomgås de forskjellige personlighetsforstyrrelsene i henhold til diagnosesystemene DSM-5 og ICD-10. Begrepet personlighetsforstyrrelser problematiseres.

Del 3 -  handler om personlighetspatologi ved andre tilgrensende psykiske lidelser: somatisk sykdom eller hodeskader, Aspergers syndrom, ADHD, schizofreni, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, rusmiddellidelser, PTSD, sosial fobi og dystymi.

Del 4 -  tar for seg prinsipper og anbefalinger for klinisk personlighetsutredning. De illustreres ved fire lengre kasuistikker.

Del 5 -  omhandler behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser. Den tar for seg «offisielle» retningslinjer, rammebetingelser og nivå i helsetjenesten, medikamentell behandling og virksomme psykoterapier.

Les anmeldelse av Personlighetspsykiatri i Tidsskriftet Den norske legeforening.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
769,00