Psykologi i praksis Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
352 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205415720

Psykologi i praksis

Boken handler om hvordan psykologisk kunnskap kommer til nytte i forståelsen av temaer og problemer med stor allmennmenneskelig og samfunnsmessig betydning.
Pris 609,00

Bestill vurderingseksemplar

Eksempler er
- stress og helse
- søvn og søvnproblemer
- smerte
- spiseforstyrrelser og overvekt
- sosial kompetanse og atferdsvansker
- skolevegring
- depresjon
- psykoser

Boken viser hvordan moderne psykologi kan hjelpe oss til å forstå og forholde oss til disse temaene.

Bidragene er samlet i fire deler. Den første omhandler helsepsykologi, den andre fokuserer på personen i et utviklingspsykologisk perspektiv, mens tredje del omhandler psykiske avvik og lidelser. Siste del tar for seg ulike temaer knyttet til anvendelse av psykologisk kunnskap i komplekse sammenhenger.

Psykologi i praksis springer ut av revisjonsarbeidet med Psykologi: En introduksjon. Mens Psykologi: En introduksjon er en tradisjonell innføringsbok, er Psykologi i praksis en fremstilling som integrerer basale forskningsområder i en mer kompleks analyse av psykologiske fenomener. Hvert kapittel oppsummerer og diskuterer den forskningsmessige status på feltet. Alle kapitlene er nyskrevet for denne boken.