Psykologi og psykiske lidelser Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205528536

Psykologi og psykiske lidelser

Boken gir en grundig innføring i psykologifaget og i psykiske lidelser.
Pris 649,00

Boken er særlig tilpasset helse- og sosialfaglige utdanninger og viser hvilken betydning psykologisk kunnskap har for disse yrkesgruppene. Forfatteren stiller spørsmål som:

- Hvordan utvikler vi oss fra fødsel til død?

- Hvordan lærer, tenker og husker vi?

- Hvordan kommuniserer vi med ord, blikk og berøring?

- Hvordan håndterer vi stress og kriser?

- Hvordan utvikler psykiske lidelser seg, og hvordan oppleves de av den enkelte?

- Hvordan behandler vi psykisk sykdom?

Bokens første del gir en generell presentasjon av faget psykologi. Del 2 tar opp sentrale områder som utvikling, personlighet, følelser og motivasjon. Del 3 presenterer hjernen og nervesystemet, og sentrale tema som tenkning, persepsjon, læring, hukommelse, intelligens og språk. Del 4 omhandler mennesket i sosiale sammenhenger, mens del 5 omhandler helsepsykologi, stress og mestring. I bokens del 6 presenteres de mest utbredte psykiske lidelsene og behandling av psykiske lidelser.

Denne femte utgaven av boken gir et oppdatert bilde av hvor psykologien står i dag, samtidig som de klassiske retningene er med.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris