Schizofreni - til å leve med Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
200 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205503823

Schizofreni - til å leve med

Schizofreni er en av vår tids mest myteomspunne lidelser. Media presenterer ofte et bilde av schizofrenipasienter som dårlig fungerende, uberegnelige og potensielt farlige.
Pris 429,00

Dette er langt fra virkeligheten. Mennesker med schizofreni er som folk flest – veldig forskjellige. De lever vanlige liv – med noen uvanlige utfordringer. Mens debatten gjerne dreier seg om hvordan alvorlig psykisk sykdom skal forstås og møtes, snakkes det mindre om selve sykdomserfaringen.

Denne boken utforsker schizofreni fra et dobbelt perspektiv: psykiaterens og pasientens. De har over mange år sittet på hver sin side av bordet i terapirommet og opplevd sykdommen sammen. 

Se intervju med forfatterne av Schizofreni i God morgen Norge.

Les anmeldelse av Schizofreni i Tidsskriftet Den norske legeforening.