Se ungdommen innenfra Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2023
196 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205596641

Se ungdommen innenfra

Mentalisering og trygghet i skolen

Hva trenger unge tenåringer dypest sett når de begynner på ungdomsskolen, usikre på alt det nye i egen kropp og det sosiale livet? Hva skal til for at de finner seg til rette og deltar? Hva kan ligge bak uforståelig eller provoserende atferd?
Pris 399,00

Som den voksne i ungdomsskolen har du flere store og krevende oppgaver. Du skal se ungdommene innenfra og styrke deres evne til å ta medansvar, ved siden av alt du skal lære dem. Det er enklere å få til dette når du klarer den vanskelige kunsten å se deg selv via ungdommens blikk.

I denne boka kombineres psykologisk kunnskap med praksisnære eksempler fra klasserommet og skolegården. Du får hjelp og verktøy til å skape trygghet som stimulerer læring og utvikling. I tillegg får du innsikt i hvordan måten voksne møter og forstår ungdom på, bidrar til å åpne eller stenge deres muligheter i livet.

Dette er den siste boka i en «trilogi» der målet nettopp er å bringe psykologisk kunnskap og forståelse tydeligere inn i barnehagen og skolen. Første bok i triologien, Se barnet innenfra (2013), handler om hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. Se eleven innenfra (2016), som er andre bok, handler om relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet. I denne siste boka er det altså ungdommen som er tema. Boka henvender seg til lærere og andre voksne i ungdomsskolen og er også relevant for videregående skole.

Se også Se eleven innenfra | Gyldendal

 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
285,00