Terapiterminering Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
312 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205493216

Terapiterminering

– en faglig veileder for positive terapiavslutninger

Terapitermineringen er en vital og avgjørende fase av enhver form for psykoterapi. Terapiterminering tas som regel for gitt og blir ikke eksplisitt tatt med i betraktningen ved terapiens innledning.
Pris 559,00

Denne boken gir terapeuten en veiledning i hvordan man kan avslutte terapier på en god og profesjonell måte.

Sentrale tema:

·       vanlige, praktiske utfordringer knyttet til terapiterminering og forslag til hvordan disse kan håndteres

·       hvordan inkorporere terapiterminering i arbeidet med å etablere samarbeidsallianse med klienten

·       hvordan sette hensiktsmessige behandlingsmål og integrere disse i behandlingsplanen

·       hvordan kommunisere mer effektivt om terapiterminering med klienten

·       betydningen av å identifisere behov for terminering i tide

·       seks trinn: hvordan sikre at du har gjort «nok» for å sikre en klinisk og etisk forsvarlig avslutningsprosess

Relasjonen er selve forutsetningen for behandlingen i en psykoterapi. Derfor er det naturlig at både terapeut og klient kan oppleve avslutning som vanskelig. Å ta farvel er uunngåelig godt og vondt på samme tid. Målet med boken er å integrere disse perspektivene og gi leseren verktøy for positive terapiavslutninger.

Denne boken er skrevet til psykoterapeuter som ønsker å utvikle sine ferdigheter i terapiterminering. Noen utfordringer knyttet til terapiavslutning er relativt vanlige, mens andre er spesielt utfordrende. Boken inneholder blant annet kasuseksempler hvor både typiske så vel som særlig krevende situasjoner blir gjennomgått.