Utfordrende atferd og utviklingshemning 2. utg Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
254 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205463820

Utfordrende atferd og utviklingshemning 2. utg

Atferdsanalytisk forståelse og behandling

Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd.
Pris 499,00

Denne boken er den første som skrives om temaet ut fra den faglige tilnærmingen som har best dokumenterte behandlingsresultater, nemlig atferdsanalyse.

I atferdsanalysen forklares atferd ved hjelp av konkrete hendelser både i de ytre omgivelsene og i våre indre tanker og følelser. Derfor kan også språklige faktorer være avgjørende for atferd, enten den oppfattes som normal eller problematisk.

Boken gir innblikk i ulike årsaker til utfordrende atferd, behandlingsperspektiver – fra psykoterapi til miljøtiltak – og forebygging. Etikk og lovverk vies stor plass og er grundig oppdatert i denne andre utgaven av boken.