WISC-IV Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
128 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205445345

WISC-IV

Tolkning og rapportering

WISC-IV: tolkning av resultater, generering av hypoteser, rapportering og tilbakemelding av resultat.
Pris 369,00

Testing og testtolkning handler om å kjenne de faktorene vi undersøker, å se hvilke slutninger vi kan trekke når vi kjenner til testtakers resultater, og å bruke resultatene på en konstruktiv måte slik at klienten får best mulig hjelp. Boka er praktisk vinklet, med illustrerende kasus. Du får en kort innføring i intelligenstestenes historie, en drøfting av intelligensbegrepet og en gjennomgang av de viktigste psykometriske begrepene.