","name":"Barn og unge i psykoterapi bind 1","numberOfPages":304,"offers":{"@type":"Offer","price":"609"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205487550","inLanguage":"nob","bookEdition":"2nd Edition","bookFormat":"https://schema.org/Paperback"}}}
Barn og unge i psykoterapi bind 1 Høyoppløst bilde
Redaktører:
Haldor Øvreeiede, Hanne Haavind
Utgivelsesår: 2016
304 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205487550

Barn og unge i psykoterapi bind 1

Barn og unge i psykoterapi– samspill og utviklingsforståelse setter fokus på barn og unges behov i terapi og belyser de spesielle problemstillingene knyttet til dette. Boken gir en forståelse for barn og unges utvikling og viktigheten av deres egen deltakelse i behandlingen.
Pris 609,00

Psykologisk behandling av barn trenger både begrunnet teori om hvordan utvikling foregår, og konkrete og utprøvde fremgangsmåter for å få fastlåste utviklingsprosesser i gang igjen. I denne andre utgaven av tobindsverket Barn og unge i psykoterapi møter vi kliniske psykologer som viser hvordan man kan engasjere barn, unge og deres viktige voksne i personlige samtaler og virksomhet som forandrer.

Kapitlene er fordelt i to bind, og i begge bind finnes kapitler som gir innføring i de ganske så ulike format som brukes for å organisere og presentere behandlingen. Mens andre kapitler utdyper metodiske fremgangsmåter i selve behandlingsforløpet slik dette er en form for samarbeid som er rettet mot et mål og strekker seg over tid.

I bind 1 får du blant annet innføring i:

* Flerfamilieterapi som behandlingsmodell

* Hvordan utvikle allianse med barn i psykoterapi?

* Tidlig hjelp og utviklingsstøtte til sped- og småbarn

Sammen med bind 2, tar bøkene for seg sentrale spørsmål om hvordan og hvorfor samspill og samtale kan bidra til utvikling og forandring.

Redaktørene har lang erfaring fra feltet, og de har med seg bidragsytere med omfattende erfaring fra behandling av barn og unge og deres familier. De fleste er psykologspesialister som i tillegg til eget behandlingsarbeid, driver med fagutvikling, forskning og undervisning. Hanne Haavind er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, mens Haldor Øvreeide er psykologspesialist og driver Institutt for familieterapi og relasjonsutvikling (IFRU) i Os.