Den kliniske samtalen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2006
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205352971

Den kliniske samtalen

I denne boka tar forfatterne for seg lege/pasientforholdet ut fra individuelle og sosialpsykologiske synsvinkler med eksempler fra klinisk praksis.
Pris 719,00

. Hva kjennetegner et godt terapeut/pasientforhold?
. Hvorfor reagerer folk så forskjellig på sykdom?
. Hva er sykdomsadferd?
. Hvordan kan man forklare placeboeffekten?
Dette er noen av de mange spørsmål forfatterne belyser i denne boka.
Denne 2. utgaven, som er ajourført og noe utvidet med nyere forskningsresultater, er
beregnet for medisinstudenter, men vil også være viktig for psykologer,
sykepleiere og andre grupper innenfor helsesektoren som har kontakt med ulike pasientgrupper.