Det kliniske intervjuet Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2009
302 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205390737

Det kliniske intervjuet

Bind 1

Det kliniske intervjuet viser mangfoldet av tilnærminger til det første møtet med en klient, og er et viktig bidrag til profesjonelle hjelpere som søker stimulans og innspill for bedre å kunne mestre de utfordringene som det første møtet med klienter innebærer.
Pris 559,00

Dette møtet har som målsetting å legge forholdene til rette for at terapeut og klient sammen kan danne seg et bilde av klientens problemer og behov, og samtidig skape en profesjonell relasjon som fremmer vekst. Med to ord dreier derfor det første møtet seg om informasjon og relasjon.
Ulike fagtradisjoner nærmer seg det første møtet med klientene på forskjellige måter, og i denne reviderte utgaven av boka behandles det kliniske intervjuet i lys av en rekke sentrale teoretiske perspektiver. Psykodynamiske perspektiver, det eksistensielle/humanistiske perspektivet, intersubjektiv tilnærming, systemisk familieterapi, kognitiv terapi og atferdsanalyse er alle viktige innfallsvinkler i behandlingshverdagen. I dette første bindet er det også inkludert to kapitler om henholdsvis selvmordsatferd og tvangsinnleggelse.

Målgruppen for boken er psykologer og øvrige fagpersoner innen psykisk helsevern og sosialfaglig arbeid.

Se Det kliniske intervjuet Bind 2 her

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
559,00