Emosjonsfokusert terapi (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205573376

Emosjonsfokusert terapi (E-bok)

å forstå og forandre følelser

Hva skjer når følelsene våre går fra å være hjelpsomme og nyttige til å medføre smerte og lidelse?
Pris 349,00

I denne boken ser forfatteren på hvilken verdi og funksjon følelsene våre har, og hva som skjer når de ikke lenger fungerer hensiktsmessig.

Boken gir innsikt i følelsenes betydning for mennesket generelt. Samtidig er den en innføring i hvordan en kan benytte emosjonsfokusert terapi for å få et bedre forhold til sine følelser.

Emosjonsfokusert terapi er forankret i en sterk forskningstradisjon og regnes i dag som en evidensbasert metode i behandling av en rekke lidelser. Forfatteren har med denne andre utgaven ønsket å gjøre boken enda mer anvendelig i det praktiske arbeidet i terapirommet og oppdatert med ny kunnskap om hva som virker i terapi. Et nytt kapittel om emosjonell prosessering og større vekt på kasusformulering er to av grepene som er gjort.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
479,00