Fra sjokk til mestring Høyoppløst bilde
Redaktører:
Freja Ulvestad Kärki, Lars Weisæth
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205476509

Fra sjokk til mestring

Norges respons på et nasjonalt traume

Aktørene i en krise er mange. I denne boken formidles kunnskap om psykososial oppfølging fra flere ståsteder.
Pris 569,00

Hvordan kan vi hjelpe dem som har vært utsatt for terrorhandlinger og alvorlige traumer? Hvilke behov har en gjenlevende søster, en far, han som overlevde, eller den utrente hjelperen som risikerte eget liv for å redde andres? Hva gjøres fra det offentliges side når hendelsene er så ufattelige og ekstreme at de medfører et nasjonalt traume?

Norske myndigheter måtte ta stilling til en rekke slike spørsmål i dagene og ukene etter terrorangrepene 22. juli 2011. En helhetlig, proaktiv modell for psykososial oppfølging ble utviklet og implementert for første gang. I denne boken gir forfatterne unik innsikt i den psykososiale hjelpen som ble tilbudt de rammede etter 22. juli. Med terrorhendelsene som bakteppe og læringsarena får leseren en faglig oppdatert innføring i temaer som:

- psykologisk førstehjelp

- sorg og helsefølger

- ledelse og samhandling i kriser

- likemannsarbeid

Vi møter blant andre psykologen, psykiateren, kommunikasjonsarbeideren, byråkraten. Sist men ikke minst kommer også de rammede selv til orde.

Les anmeldelse av Fra sjokk til mestring i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les anmeldelse av Fra sjokk til mestring i Sykepleien.