Kjønnsinkongruens hos ungdom Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
264 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205531369

Kjønnsinkongruens hos ungdom

Hvordan kan man forstå ungdom som er usikre på egen kjønnsidentitet?

Ungdom kan i dag identifisere seg som gutt, jente, både gutt og jente, trans, ikke-binær eller som usikker eller kjønnsspørrende (questioning).
Pris 479,00

Den korrekte betegnelsen for manglende overensstemmelse mellom kjønnsidentitet og tildelt kjønn ved fødsel er i dag kjønnsinkongruens.

Hvordan kan du som profesjonell hjelper eller nærstående forstå dette fenomenet, og hvordan møter vi disse ungdommene på en god måte? Hvordan kan vi utforske kjønnsidentitet sammen med ungdommen?

Denne boken gir deg nødvendig kunnskap om ungdom som opplever at kjønnsidentiteten deres ikke stemmer overens med det kjønnet de ble tildelt ved fødsel, slik at du kan bli trygg i møte med dem. Målet er at ungdom som strever med kjønnsidentitet, skal få god og riktig hjelp tidligst mulig i sin kjønnsbekreftende prosess, og at de skal føle seg sett, validert og ivaretatt.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris