Klienten - den glemte terapeut Høyoppløst bilde
Redaktører:
Grethe Tuseth, Arne Kristian Henriksen, Tor Fjeldstad, Asbjørn Ulvestad
Utgivelsesår: 2007
388 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205371262

Klienten - den glemte terapeut

Brukerstyring i psykisk helsearbeid

Psykisk helsevern bærer på en forestilling om at hjelperne vet mer og ser bedre, mens klientens stemme skyves i bakgrunnen. Klienten – den glemte terapeut minnes vi på hvor feil denne forestillingen er.
Pris 669,00

Forskning forteller at det er klienten som er den viktigste kilden til endring, og at effektiv behandling derfor må vektlegge klientens kompetanse og erfaringer.
Gjennom klient- og resultatstyrt praksis (KOR) får vi et praktisk verktøy for å drive brukermedvirkning på individnivå i daglig klinisk arbeid. Boken er skrevet av brukere av helsetjenester og fagfolk i fellesskap, og samlet bidrar boken til at klientene får en selvfølgelig og sentral plass i alt endringsarbeid.
Bokens initiativtakere er del av et tverrfaglig nettverk som arbeider for en klient- og resultatstyrt praksis i det norske fagfeltet. Boken henvender seg til nyutdannende så vel som erfarne fagfolk, til studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene, til brukere av sosial- og helsetjenester, og til politikere og ledere innen sosial- og helsefeltet. Boken vil være et viktig bidrag i dialogen mellom brukerorganisasjoner, fagmiljøene og sosial- og helsepolitikere.