Mekling II Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2007
180 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205373655

Mekling II

Sentrale temaer i konflikthåndtering

Å mekle er som å reise. Retningen, reisemåten og målet beror på hvilke parter vi reiser med, hvor i verden de befinner seg, og hvor de vil. Reisen blir aldri lik. Liker man å reise, blir mekling aldri kjedelig.
Pris 609,00

Mekling er en profesjonell kompetanse, der en tredjeperson bistår partene. Denne boka henvender seg til praktikere som ønsker å videreutvikle sin forståelse og sine ferdigheter innen konflikthåndtering. Boka står selvstendig, men viderefører tematikken fra det grunnleggende bind 1 – Mekling. Konfliktforståelse og konflikthåndtering (Gyldendal Akademisk, 2006). Mekling II går i dybden på sentrale temaer i den praktiske meklingshverdagen og dekker områder som maktubalanse, emosjonelle aspekter, barn i mekling og kulturvariasjon.