OCD behandling for barn og unge Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
212 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205463813

OCD behandling for barn og unge

En praksismanual

Denne boken er en veileder for behandling av OCD hos barn og ungdom.
Pris 529,00

Det er ikke mer enn 30–40 år siden tvangslidelse (OCD) ble betraktet som en lidelse med svært dårlig prognose. I dag har man effektive behandlingsformer, også rettet mot barn og unge.

Etter en kort introduksjon av lidelsen, gir boken en innføring i:

  • Hvordan gjennomføre kognitiv atferdsterapi med eksponering og responsprevensjon (time for time)
  • Hva man gjør ved utilstrekkelig effekt
  • Hvordan man kan tilpasse behandlingen ved samtidige lidelser som Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelse
  • Når og hvordan medikamentell behandling kan ha effekt

 Med tallrike og konkrete eksempler gir forfatterne en trinnvis veiledning i hvordan møte og behandle denne pasientgruppen.

Les anmeldelse av OCD-behandling for barn og unge i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Hjelpeark til nedlasting

Her finner du ulike hjelpeark som anbefales til bruk i de enkelte timene.