PMTO Høyoppløst bilde
Redaktører:
Roar Solholm
Utgivelsesår: 2014
253 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205458529

PMTO

Foreldretrening for familier som har barn med atferdsvansker

Å oppdra barn er utfordrende. Foreldre med barn med atferdsvansker kan oppleve det særlig strevsomt.
Pris 569,00

Positiv involvering, oppmuntring,grensesetting og tydelige voksne er spesielt viktig for disse barna. Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO) er et behandlingsprogram som tar i bruk overnevnte prinsipper for å hjelpe familier. Programmet er utviklet i USA og rettet mot barn med atferdsvansker.

Denne boken forteller historien om PMTO i Norge og veksler mellom å se på teori, forskning, anvendelse og implementering. Du får:
• innsikt i hva som kjennetegner barn med atferdsvansker
• kunnskap om teorien PMTO bygger på
• konkrete beskrivelser av hvordan prinsippene brukes i og utenfor terapirommet
• vite hvordan prinsipper fra PMTO kan brukes forebyggende

Les anmeldelse av PMTO i Tidsskrift for Den norske legeforening.