Trygge digitale terapeuter Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
132 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205568549

Trygge digitale terapeuter

En guide til digital psykoterapi

«Digital psykoterapi» er en bred paraply, som dekker både videoterapi, veiledet internettbehandling, og ulike applikasjoner og programmer.
Pris 359,00

Det har vært delte meninger om digital psykoterapi, men da covid-19-pandemien rammet våren 2020, ble et helt fagfelt nødt til å sette seg inn i hvordan de best mulig kunne følge opp pasientene sine uten å møte dem fysisk. Mange forteller at de vil fortsette å benytte seg av digitale løsninger når samfunnet vender tilbake til normalen.

Trygge digitale terapeuter gir deg en innføring i fordeler og ulemper ved ulike digitale formater, og hvordan man kan tilpasse forskjellige terapiformer til en digital versjon. Du kan også lese om pasientenes egne erfaringer med digital terapi, og hvordan man ivaretar alliansen når man kommuniserer via skjerm.

"Trygge digitale terapeuter tar først og fremst utgangspunkt i terapeuters erfaringer med ulike former for digital psykoterapi. Selv om det også vises til forskning, er det det erfaringsbaserte som har forrang her. Jeg synes tilnærmingen fungerer godt." Les hele anmeldelsen hos Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris