Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
230 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205453531

Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge

Mange barn og unge som sliter med tvangstanker og tvangshandlinger risikerer å ha vanskene også som voksne.
Pris 499,00

Til tross for dette, har det vært skrevet lite om tvangslidelse hos barn og ungdom.

Når en møter et barn med tvangslidelse (OCD) kan en undre seg over hvorfor han ikke bare kan slutte å tenke på skitt og smuss, eller hvorfor han ikke bare kan slutte med ritualene? Og hvorfor merker han ikke at han er ren?

Forfatterne formidler ny og evidensbasert kunnskap som bidrar til økt forståelse for OCD hos barn og unge. Boken spenner vidt, fra å gi et grundig innblikk i det nevrobiologiske perspektivet til et kapittel om familie og samspill. I tillegg gir boken en generell innføring til temaer som forekomst, kliniske trekk og forklaringsmodeller, utredning og diagnostikk samt behandlingsmodeller.

Les anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening.