Hva trenger vi ledere til? Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
220 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205447394

Hva trenger vi ledere til?

Organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner

Ny bok med fokus på ledernes roller og oppgaver i dagens arbeidsliv.
Pris 529,00

Bokens sentrale påstand er at ledere må lede ut fra de grunnleggende uformelle organiseringsprosesser som pågår hver eneste dag i alle virksomheter – mellom medarbeidere, ledere, kunder, brukere og samarbeidspartnere. Skal vi forstå hva vi trenger ledere til, må vi derfor forstå hvordan dynamikken i disse organiseringsprosessene utfolder seg.

Forfatteren betrakter organisering og ledelse i et sosiologisk perspektiv og belyser temaet gjennom analyser av praksis og konkrete arbeidssituasjoner i et variert utvalg virksomheter fra både privat og offentlig sektor.

Klemsdals bok gir et innsiktsfullt og nyttig perspektiv på ledelse. Den ansporer oss ledere til selv å utvikle vår egen ledelsespraksis med utgangspunkt i de konkrete arbeidssituasjonene virksomheten til enhver tid stilles ovenfor.

Stanley Skoglund, Senior Vice President, Enterprise Risk, Visa Europe