Praktisk organisasjonspsykologi Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
272 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205522626

Praktisk organisasjonspsykologi

Personalpsykologi, arbeidspsykologi og organisasjonspsykologi – emnet kan ha mange navn og utgjør en del av ulike programmer og utdanningsløp.
Pris 429,00

Bestill vurderingseksemplarer

Hvorfor Praktisk organisasjonspsykologi? Forfatterne har tatt på alvor at vi mennesker lærer best om vi har håndfaste knagger å henge kunnskapen på.

I boken følger vi et gjennomgående case, den fiktive bedriften Smart-Connect og medarbeiderne der. I tillegg er det et poeng i boken å vise at mennesker er forskjellige, med forskjellige personligheter, ulikt syn på situasjoner og ulikt utgangspunkt for arbeid. Til deg som jobber innen HR, personalledelse eller som organisasjonspsykolog, kan boken gi nyttig kunnskap om aktuelle problemstillinger du møter i arbeidet.

Denne boken gir en oppdatert og leservennlig innføring i etablerte temaer innenfor faget, som ledelse, organisasjonskultur og motivasjon.

Podkast

Episode 1: Søvn 

Hva kan man gjøre for å opprettholde god søvn, og hvor mye påvirker dårlig søvn helse og prestasjoner?

Episode 2: Frilans

Når du er frilanser eller selvstendig næringsdrivende er ofte arbeidssituasjonen litt annerledes enn for faste ansatte. Hvordan spiller arbeidspsykologi inn på dette feltet? Jonas Rennemo har med seg Hanna von Bergen i denne episoden.

Ëpisode 3: Ledelse

Hva er typisk for den norske lederen, og hvem passer egentlig lederutvikling for? Jonas Rennemo Vaag har med seg Per Straumsheim, Spesialrådgiver i Norsk Psykologforening i studio.

Episode 4: Seleksjon

Hvordan kan psykologien bidra til å sikre at rett person havner på rett plass? Ingvild Saksvik-Lehouillier har med seg Espen Skorstad i studio når temaet i Fagbokpodden fokus er «seleksjon».

Episode 5: Prokrastinering

Når får prokrastinering grobunn, og hvordan spiller dette inn på arbeidslivet? Jonas Rennemo Vaag har med seg psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg i studio når temaet er prokrastinering.

Innholdsfortegnelse: 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris