Serien Psykologisk førstehjelp

Hjelp barn og ungdom med å takle vanskelige tanker og situasjoner

Alle barn og ungdom opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg hvordan de takler følelsestrøbbel på en god måte vil bidra til mer glede, mestring og trygghet. Å vite hva man føler, og hvor sterkt, er utgangspunktet for god følelseshåndtering. Hensikten med disse verktøyene er å hjelpe barn og ungdom til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser, og dermed styre unna mange vansker.

Last ned pdf av Hjelpehånda gratis her

Hjelpehånda 

Figurer og bamser som hjelpemidler

Helper barn til å forholde seg konstruktivt til egne tanker.

Tanker som skaper vansker, kalles rødtanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet, kalles grønntanker. Grønn og Rød kan lekes med, brukes som påminnere og være konkrete hjelpemidler. 

Bestilles direkte fra Ark.no:

Rød bamse kr. 50,- 

Grønn bamse kr. 50,-

Rød figur kr. 50,-

Grønn figur kr. 50,-

Rød Bamse

Om Psykologisk førstehjelp

Det er den kjente psykologen Solfrid Raknes som står i spissen for prosjektet, som har materialisert seg i et førstehjelpsskrin laget i et format som likner et spill. Sist du så henne var kanskje i Norge Rundt, der hun hjalp programlederen med å hanskes med høydeskrekk. Nå er det barna våre hun vil hjelpe.

- Rundt åtte prosent av barn og unge i Norge har til enhver tid psykiske lidelser. Men det er mye vi kan gjøre selv for å hindre at små sår blir til større plager, sier Raknes.

Røde og grønne tanker

Førstehjelpsskrinet inneholder blant annet rollespillfigurer, enkle instruksjoner og scenarier, og såkalte hjelpehender som fylles ut for å identifisere problemer og løsninger. Opplegget kan benyttes alene eller sammen med voksne.

Å identifisere såkalte grønntanker og rødtanker er et sentralt instrument i skrinet. Rødtankene er de sterke og ødeleggende, mens de alternative grønntankene kan gjøre barna mer glade og mindre sinte, triste eller redde.

Skrinet er prøvd ut sammen med flere barn, unge og foreldre - og andre som jobber med barn og unge til daglig.

- Barna som har testet skrinet har hatt svært forskjellige utgangspunkt. Det har dreid seg om alt fra skilsmisse eller dødsfall i familien, til det å reise på tur uten mamma og pappa, eller simpelthen en vanskelig situasjon på skolen. Felles for de aller fleste er at de er svært begeistret over skrinet. Det er uvanlig i denne bransjen, sier Raknes.

Prisbelønt design

Innholdet i førstehjelpsskrinet er fargerikt og morsomt uformet av den prisbelønte designeren Per Finne, som blant annet har designet skihjelmen til Kari Traa. Solfrid Raknes er spesialist innenfor angstrelatert terapi, og er for tiden ansatt ved Voss sjukehus på barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Raknes har fått midler til utvikling og kommersialisering av skrinet av Forskningsrådets FORNY-program, via Bergen teknologioverføring (BTO).

Det er laget et skrin for barn (ca 6 -12 år) og et for ungdom (ca 12 – 18 år).