Her finnes verktøy som kan brukes når tankene er vanskelige og følelsene sterke

Alle barn og ungdom opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg hvordan de takler følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på en god måte vil bidra til mer glede, mestring og trygghet. Å vite hva man føler, og hvor sterkt, er utgangspunktet for god følelsehåndtering. Hensikten med disse skrinene er å hjelpe barn og ungdom til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser, og dermed styre unna mange vansker.

Du kan laste ned hjelpehånda gratis her.