Psykologspesialistene Akiah Ottesen og Zemir Popovac snakker om makt og kultur i terapirommet. De spør seg hvor bevisste terapeuter er på sin egen kulturelle og kontekstuelle bakgrunn i møtet med pasienter? Og hvor mye reflekterer vi over våre egne kulturelle blindsoner? 

Produsent for episoden er Sunniva Glessing, og musikken er laget av Johannes Amble. Lytt til episoden der du hører på podkast eller ved å spille av nedenfor. 

Om du ønsker å fordype deg mer i noen av temaene vi er innom i samtalen, kan du sjekke ut noen av studiene vi referer til her:

  • Innvandrerpasienter presenterer oftere symptomene sine annerledes enn det legen forventer (Bjørkli, 2019; Straiton et al., 2014)
  • De får oftere ikke-spesifikke diagnoser (Straiton et al., 2018)
  • Det tar flere konsultasjoner før de blir henvist til andre-linje tjenester (Diaz et al., 2014; Lyratzopoulus et al., 2012)
  • Generelle helsetjenester som rettes mot majoritetsbefolkningen, uten tilpasninger til innvandrerpasienter, gagner ikke innvandrere like mye. Over tid fører dette til økte helseforskjeller mellom majoritetsbefolkningen og innvandrerbefolkningen (Toleikyte & Salway, 2018)
  • Depresjon er mer knyttet til sosial isolasjon og postmigrasjonsvansker (tap av identitet, kompetanser, diskriminering) enn til opplevde traumer under krig og flukt (Burnett & Peel, 2001)
  • Svekket mental helse og økte psykiske vansker er mer relatert til postmigrasjonsvansker enn til opplevde traumer (Blackburn, et al. 2011)
  • Tiltak rettet mot postmigrasjonsvansker gir sterkt utslag i bedret mental helse hos flyktninger (Schweitzer, et al. 2006)
  • Postmigrasjonsvansker bidrar sterkt til utviklingen av psykiske vansker (Li, et al. 2016)

Relaterte artikler