Autisme og mental helse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
338 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205552258

Autisme og mental helse

I boken forteller dyktige fagfolk om hvordan ulike psykiske lidelser arter seg hos mennesker med asd, og hva man må vite for å kunne gi god behandling.
Pris 499,00

Det var lenge en rådende oppfatning at personer med autismespekterlidelser (asd) ikke kunne ha psykiske lidelser. Alle vansker de hadde ble forstått som en del av autismen. Det førte til at mange mennesker med asd ikke fikk den hjelpen de trengte for psykiske vansker som angst og depresjon. I dag er det bred faglig enighet om at mennesker med asd er mer sårbare for å utvikle psykiske lidelser enn andre. Likevel er det mange som ikke får adekvat behandling for disse vanskene, fordi fagpersoner innen psykisk helsevern ofte har lite erfaring med denne sammensatte gruppen.

Boken retter seg mot helsepersonell og andre interesserte, og gir bred kunnskap innen et område der det tidligere er skrevet lite på norsk.

"Til tross for noen mangler, er dette en betydningsfull oppsummering av nyere kunnskap om autismespekterforstyrrelser som kan bidra til å heve kompetansen hos fagpersoner som skal møte og hjelpe denne pasientgruppen." Les hele anmeldelsen i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris