Barn og ungdommer med Asperger-syndrom II Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2007
350 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205337602

Barn og ungdommer med Asperger-syndrom II

Perspektiver på språk, kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning

Boken retter seg mot personer som arbeider med Asperger-syndrom og andre som ønsker å få en bedre forståelse av hva Asperger-syndrom og andre vansker innenfor autismespekteret kan bety i dagliglivet.
Pris 689,00

Gjennom å relatere utviklingen hos barn og ungdommer med Asperger-syndrom til ulike former for typisk og atypisk utvikling gir boken leseren en innsikt i prosessene som kan ligge til grunn for dette syndromet, som man ikke får i den øvrige faglitteraturen på dette området..

Dette er andre bok i en serie om Asperger-syndrom. Den er selvstendig, men utdyper begrunnelsene for prinsippene i den første og praktisk orienterte boken – Barn og ungdommer med Asperger-syndrom: Prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet (Gyldendal Akademisk, 2006).

Boken har et vidt spenn i form og innhold. Den drøfter klassiske og moderne teorier om ords bruk, referanse og mening, grunnleggende kognitive funksjoner som oppmerksomhet, hukommelse og begrepsdannelse, narrativer og individets forståelse av seg selv og andre, stress og psykiske vansker. Dette er kunnskapsområder som er viktige for å forstå de vanskelighetene mennesker med Asperger-syndrom møter intellektuelt, emosjonelt og sosialt.