Barne- og ungdomspsykologi 4.utgave Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2000
448 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788241710988

Barne- og ungdomspsykologi 4.utgave

En spennende og lettlest innføring i barne- og ungdomspsykologi.
Pris 839,00

 De ulike sider ved utviklingen i barne- og ungdomsalderen blir satt inn i et pedagogisk helhetsperspektiv som fokuserer på barns og unges samspill med sine omgivelser. I denne utgaven er vekten på utviklingens kulturelle og sosiale sammenheng ytterligere forsterket. Tverrkulturelle undersøkelser og forskning blant etniske minoriteter har fått større plass og det blir lagt mer vekt på Lev Vygotskys sosiokulturelle perspektiv og Erik Homburger Eriksons psykososiale teori. Alle kapitlene er ajourført og revidert i samsvar med utviklingen innenfor forskningen på det utviklingspsykologiske fagområdet.

4. utgave 2011