Barne- og ungdomspsykologi Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
596 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205474512

Barne- og ungdomspsykologi

Typisk og atypisk utvikling

Nytt standardverk i utviklingspsykologi med fokus på typisk og atypisk utvikling.
Pris 709,00

Bestill vurderingseksemplar

Med Barne- og ungdomspsykologi. Typisk og atypisk utvikling, presenterer Stephen von Tetzchner nå et nytt standardverk i utviklingspsykologi. Boka har grunnlag i internasjonal forskning og inkluderer den betydelige nye kunnskapen som 2000-tallet har brakt med seg på dette området. Den inneholder alle utviklingspsykologiens hovedområder, og disse er aldersmessig ordnet innenfor hvert kapittel.

Boka gir en bred og tilgjengelig innføring i menneskets utvikling fra unnfangelse til tidlig voksen alder, fra familiens nære relasjoner til å bli en selvstendig borger i samfunnet. Utviklingspsykologiske fenomener blir forklart gjennom biologiske, sosiale og kulturelle perspektiver. Leseren får et grundig bilde av hvordan barn og ungdommer på ulike aldersnivå tenker, føler og handler.

Boka integrerer informasjon om sansemessige, fysiske og kognitive funksjonshemminger, og de viktigste følelsesmessige og atferdsmessige vanskene i barne- og ungdomsalderen. Den belyser konsekvensene disse funksjonshemningene og vanskene kan få på ulike utviklingsområder. Bruken av kunnskap om typisk og atypisk utvikling gjennom hele boka gir leseren innsikt i utviklingsfeltet som et hele.

Verket er supplert med ordforklaringer og engelsk-norsk ordliste.

Se innholdsfortegnelse: