Barns språk Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 1993
353 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788241702471

Barns språk

Pris 699,00

Boka går gjennom de første fasene i barns språk, fra den førspråklige kommunikasjonen, gjennom ettordsytringene og de første setningene, og fram til en mer fullstendig mestring av språket og dets betydning for tilegnelsen av lesing og skriving. Språktilegnelsen settes inn i en sosial sammenheng.