DC:0-5tm Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
244 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205519589

DC:0-5tm

Diagnostisk klassifisering av psykisk helse og utviklingsforstyrrelser .......

En manual for diagnostisering av psykisk helse i tidlig barndom.
Pris 569,00

Boken kombinerer den beste tilgjengelige generelle kunnskapen fra forskning og klinisk praksis og den beste tilgjengelige kunnskapen om sped- og småbarnsutvikling. Ved klassifisering av de yngste barnas tilstandsbilder er DC:0–5 et viktig supplement til de ordinære diagnosesystemene ICD og DSM.

Diagnostiseringssystemet er delt inn i fem akser som samsvarer med bokens inndeling. For klinikere er dette nyttige verktøy for å klassifisere all relevant informasjon om barnet:

Akse I Kliniske forstyrrelser

Akse II Relasjonell kontekst

Akse III Fysisk helse: Tilstander og betraktninger

Akse IV Psykososiale stressfaktorer

Akse V Utviklingskompetanse

DC-systemet har vært i bruk i Norge siden slutten av 1990-tallet, men det er først med denne utgivelsen det foreligger en offisiell utgave på norsk.

Tabell 1 Omsorgsdimensjoner
Tabell 2 Sped- og småbarnets bidrag til relasjonen
Tabell 3 Dimensjoner ved omsorgsmiljøet