Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2010
800 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205390713

Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse

Om barns utvikling og psykiske helse i de første leveårene.
Pris 839,00

Psykisk helse hos sped- og småbarn er et ungt fagområde, men forskning har gitt oss økt forståelse for at spedbarnet har en langt større kapasitet for læring, hukommelse og sosialt samspill helt fra fødselen av enn tidligere antatt.

Forskning omkring betydningen av prenatale forhold og den tidlige sentralnervøse utviklingen, og ikke minst betydningen av det tidlige samspillet, er noen av de viktige aspektene i så henseende, og som presenteres og diskuteres i denne håndboken.

Boken består av 39 kapitler tematisk fordelt på fire bolker:
• Grunnleggende teori og modeller for tidlig utvikling
• Barn i risiko
• Kartlegging og diagnostisering
• Tiltak og behandling