Det norske samfunn bind 1, 2 og 3

Ledende samfunnsforskere belyser utviklingen på sentrale samfunnsområder og gir vurderinger av utfordringene landet står overfor. Nå i 8. utgave - grundig oppdatert med ny forskning og helt nye temaer.

Bestill gratis vurderingseksemplar

Kjøp ett bind, alle bindene eller enkeltkapitler

Du står fritt til å skreddersy den løsningen som passer best for din pensumliste. Gjelder universiteter, høyskoler eller bedrifter. Ta kontakt med oss i dag for å bestille din egen skreddersydde bok. 

Kontakt oss

Se kapitteloversikten:

Møt redaktørene av Det norske samfunn

Lise Kjølsrød
"Vil man forstå det norske samfunnet, og den verden vi befinner oss i, er dette svært viktige bøker. Bøkene er vitenskapelig forankret, rettet mot studenter og aktive i ulike fag og på ulike områder."
Lise Kjølsrød, dr.philos., professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Ivar Frønes
"Bøkene går i dybden på ulike temaer fra forsvarspolitikk til genetikk, fra utdanning til geopolitikk, skrevet av landets ledende ekspertise på sine felt."
Ivar Frønes, dr.philos., professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Bestill bøkene her

Flere bøker innen sosiologi

Toppbannerbilde: Shutterstock Andrey Armyagov