Forskningsetikk Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2003
349 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205308138

Forskningsetikk

Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn

Hva er forskningsetikk? Hva springer behovet for regulering av forskning ut fra? Og hvilke utfordringer står forskningsetikken overfor i dag?
Pris 679,00

Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

For å kunne besvare disse spørsmålene har redaktør og teolog Knut W. Ruyter fått med seg fagfolk fra filosofi, sosiologi, statsvitenskap, psykologi, medisin, teologi og journalistikk.
Forfatterne gjør oss kjent med forskningsetikkens historie, hvilke utfordringer som trenger seg på, dens stilling i Norden, og det gis eksempler på uetisk og omstridt forskning.
Boka er aktuell for alle som er i berøring med forskning – enten som forskere, deltakere eller formidlere av forskning.
"Sist, men ikke minst, er boken spennende lesning for alle som ønsker en innføring i dette aspektet av forholdet mellom forskning og samfunn."
Arne Sandvik i Tidsskrift for Den norske lægeforening (19/2003)