Vitenskap, kunnskap og praksis Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2006
207 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205356092

Vitenskap, kunnskap og praksis

Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag

Vitenskap, kunnskap og praksis gir en innføring i sentrale tema i kunnskapsteori og vitenskapsfilosofi, og viser hvordan ulike synspunkter på slike tema har preget utviklingen av teori og praksis også i helse- og sosialfagene.
Pris 569,00

Bestill vurderingseksemplar

Den presenterer vitenskapsfilosofien som fagfelt, samtidig som perspektiver på vitenskap og kunnskap problematiseres i lys av egenarten ved en praksisutøvelse. Boken har tre hoveddeler: Del I tar utgangspunkt i praksis, og ser på forskjellige sider ved det mangfoldige kunnskapstilfanget som spiller sammen i kyndig praktisk yrkesutøvelse. I del II gjennomgås noen kjennetegn ved vitenskapelig kunnskap og kunnskapsdannelse, ulike synspunkter på hva disse kjennetegnene betyr og hvilke kunnskapsteoretiske ståsteder synspunktene representerer. I del III går veien fra vitenskapsfilosofi og kunnskapsteori tilbake til praksis: Teorier som allerede er berørt i del II, settes her inn i rammen av historiske utviklingslinjer og tradisjoner i vitenskapsfilosofien. Fremstillingen av de vitenskapsfilosofiske retningene føres videre i en systematisk eksemplifisering av hvordan angjeldende retning har nedfelt seg i utviklingen av helse- og sosialfaglig teori og praksis.
 Magdalene Thomassen er cand.philol. i filosofi og førstelektor ved Diakonhjemmet Høyskole i Oslo. Hun er også utdannet psykolog.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris