Vite, være, gjøre Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
552 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205529793

Vite, være, gjøre

Exhil: Lærebok med originaltekster

Dette er den eneste godkjent boken som dekker pensum til examen philosophicum ved Universitetet i Oslo.
Pris 399,00

Bestill vurderingseksemplar

Hva vil det si å ha kunnskap om noe? Hva slags ting finnes i verden, og hva går det an å vite noe om? Hvordan bør vi leve? Hva er verdifullt?

I denne boka søkes svar på disse spørsmålene gjennom eksempler fra filosofi- og vitenskapshistorien og fra etikk. Boka har 20 kapitler fordelt på tre deler. Del 1 – vite – stiller spørsmål om kunnskap. Del 2 – være – tar utgangspunkt i hva som er virkelig. Del 3 – gjøre – er viet etikk. Hvert kapittel har en introduksjon samt én til to originaltekster som er skrevet av tenkere fra vår samtid og fra filosofi- og vitenskapshistorien. Hvert kapittel har også studiespørsmål og en opplisting av det du bør ha lært, etter å ha lest kapittelet.